logo hr

#ffa800
C:0
M:39
Y:100
K:0

#7cd777
C:51
M:0
Y:72
K:0

#d9f4ff
C:13
M:0
Y:0
K:0

#60c9cd
C:57
M:0
Y:22
K:0

#319387
C:78
M:23
Y:52
K:3

#075158
C:92
M:53
Y:53
K:32

אפליקציית ER מאפשרת לחפש ולקבל מיקומים של חדרי מיון לפי המיקום הכי קרוב, אזורים וסוגי חדרי מיון.

עמוד ראשי

מפש חיפוש מהיר למציאת המיון. ע"י הכנסת המיקום של המשתמש. זוכר חיפושים קודמים של המשתמש.

עמוד חיפוש מיון

עמוד חיפוש עם אפשרויות סינון שונות שהופיעו באיפיון 
1.סליידר מכונית שמוצא את המיון הקרוב ביותר
2.סוגי מיונים עם אופציה בבחירה
3.חיפוש לפי אזור ושם בית החולים
הוספתי שדה אזור כדי שהחיפוש יהיה יותר ממוקד והרשימה של המיונים לא תהיה ממש ארוכה מקל על החיפוש.

עמוד תוצאות

עמוד תוצאות של המיונים הכי קרובים ע"פ הגדרות החיפוש אפשרות למצוא באותו דף תוצאות של מיונים שקרובות לתוצאות ולעבור בינהם עם הסליידר.

עמוד תוצאות

עמוד תוצאות של המיונים היותר רחוקים ע"פ הגדרות החיפוש אפשרות למצוא באותו דף תוצאות של מיונים שקרובות לתוצאות ולעבור ביינהם עם הסליידר.

עמוד ניווט למיון

עמוד שמציג את המסלול וההיתקדמות
ניתן להגיע אליו מהאיקון ליד השתף
כפתור לחיפוש חדש.

תפריט עליון

תפריט עליון עם אפשרויות של הגדרות מיקום ועוד.