UI/UX product designer | Animator

HR

HR

logo hr

אפליקציית ER מאפשרת לחפש ולקבל מיקומים של חדרי מיון לפי המיקום הכי קרוב, אזורים וסוגי חדרי מיון. תוכל לדבר אל המערכת והיא תנתב לבד את הסינון שלך כדי להגיע לתוצאות החיפוש.

The ER app allows you to evacuate emergency room locations by the nearest location, areas and types of emergency rooms. You can talk to the system and it will route your filter alone to get the search results.

ER

UI/UX App | Branding | Logo

:The problem

Get to the emergency room the fastest way.

:The solution

The ER app allows you to evacuate emergency room locations by the nearest location, areas and types of emergency rooms.
You can talk to the system and it will route your filter alone to get the search results.

עמוד ראשי

עמוד ראשי באפליקציהיש צורך בהכנסת מיקום המערכת מזהה גם חיפושים קודמים מההגדרות כמו מיקום בית ועבודה אפשרות לצלצל למד"א במקרה דחוף

תפריט עליון

תפריט עליון עם אפשרויות של הגדרות מיקום ועוד

עמוד חיפוש מיון

עמוד חיפוש עם אפשרויות סינון שונות שהופיעו באיפיון 
1.סליידר מכונית שמוצא את המיון הקרוב ביותר
2.סוגי מיונים עם אופציה בבחירה
3.חיפוש לפי אזור ושם בית החולים
הוספתי שדה אזור כדי שהחיפוש יהיה יותר ממוקד והרשימה של המיונים לא תהיה ממש ארוכה מקל על החיפוש

עמוד תוצאות

עמוד תוצאות של המיונים הכי קרובים ע"פ הגדרות החיפוש אפשרות למצוא באותו דף תוצאות של מיונים שקרובות לתוצאות ולעבור בינהם עם הסליידר

עמוד ניווט למיון

עמוד שמציג את המסלול וההיתקדמות
ניתן להגיע אליו מהאיקון ליד השתף
כפתור לחיפוש חדש

עמוד ראשי

מפש חיפוש מהיר למציאת המיון. ע"י הכנסת המיקום של המשתמש. זוכר חיפושים קודמים של המשתמש.

עמוד חיפוש מיון

עמוד חיפוש עם אפשרויות סינון שונות שהופיעו באיפיון 
1.סליידר מכונית שמוצא את המיון הקרוב ביותר
2.סוגי מיונים עם אופציה בבחירה
3.חיפוש לפי אזור ושם בית החולים
הוספתי שדה אזור כדי שהחיפוש יהיה יותר ממוקד והרשימה של המיונים לא תהיה ממש ארוכה מקל על החיפוש.

עמוד תוצאות

עמוד תוצאות של המיונים הכי קרובים ע"פ הגדרות החיפוש אפשרות למצוא באותו דף תוצאות של מיונים שקרובות לתוצאות ולעבור בינהם עם הסליידר.

#ffa800
C:0
M:39
Y:100
K:0

#7cd777
C:51
M:0
Y:72
K:0

#d9f4ff
C:13
M:0
Y:0
K:0

#60c9cd
C:57
M:0
Y:22
K:0

#319387
C:78
M:23
Y:52
K:3

#075158
C:92
M:53
Y:53
K:32