UI/UX product designer | Animator

APP

APP

עמוד ראשי

עמוד ראשי באפליקציהיש צורך בהכנסת מיקום המערכת מזהה גם חיפושים קודמים מההגדרות כמו מיקום בית ועבודה אפשרות לצלצל למד"א במקרה דחוף

תפריט עליון

תפריט עליון עם אפשרויות של הגדרות מיקום ועוד

עמוד חיפוש מיון

עמוד חיפוש עם אפשרויות סינון שונות שהופיעו באיפיון 
1.סליידר מכונית שמוצא את המיון הקרוב ביותר
2.סוגי מיונים עם אופציה בבחירה
3.חיפוש לפי אזור ושם בית החולים
הוספתי שדה אזור כדי שהחיפוש יהיה יותר ממוקד והרשימה של המיונים לא תהיה ממש ארוכה מקל על החיפוש

עמוד תוצאות

עמוד תוצאות של המיונים הכי קרובים ע"פ הגדרות החיפוש אפשרות למצוא באותו דף תוצאות של מיונים שקרובות לתוצאות ולעבור בינהם עם הסליידר

עמוד ניווט למיון

עמוד שמציג את המסלול וההיתקדמות
ניתן להגיע אליו מהאיקון ליד השתף
כפתור לחיפוש חדש